Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 0
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 123 87
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 123 87
Genel Toplam 210