Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 2
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 88 64
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 88 64
Genel Toplam 152