Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 1
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 114 77
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 114 77
Genel Toplam 191