Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 1
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 132 112
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 132 112
Genel Toplam 244