Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyon:

Finansal Ekonometri Bölümü’nün lisans düzeyinde misyonu, öğrencilerimizin yüksek düzeyde uygulamalı olarak finansal yöntemlerin öğrenimini sağlamaktır. Öğrencilere en yeni literatür çerçevesinde çağdaş ve nitelikli eğitim vermek, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin disiplinler arası alanlarda başarılı, aldığı bilgileri en etkin şekilde kullanan ve kariyer merkezli eğitim almaları en çok önem verdiğimiz konulardan bir diğeridir.

Vizyon:

Finansal Ekonometri Bölümünün vizyonu uluslararası düzeyde bir akademik kadroya sahip, çağdaş ve kaliteli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile güçlü, saygın ve Türkiye’nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.