Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

BÖLÜM BAŞKANI'NDAN

Sevgili öğrenciler,Finansal Ekonometri Bölümü’ne hoş geldiniz...2013 yılında eğitime başlayan bölümümüz iki Doçent, dört Yardımcı Doçent ile hizmete devam etmektedir. Kaliteyi ön planda tutan bölümümüz sadece birinci eğitim programına 30 öğrenci kabul edip eğitim kalitesinden taviz vermeden üst düzey bir lisans eğitimi sunmanın mutluluğu içindedir.Sevgili öğrenciler,Ekonometrinin çok hızlı gelişmesiyle, ekonometrik yöntem ve tekniklerin iktisadın ilgili dallarının yanı sıra finans konularında da giderek yaygın bir şekilde kullanılması finansal ekonometriyi aktif bir alan durumuna getirmiştir. Finansal Ekonometri programında sermaye piyasası ve finans konularına yönelik uygun ekonometri ve istatistik yöntemlerinin gerçek verilerle ve çeşitli ekonometri programı kullanılarak, uygulamalı bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.İstanbul Finans Merkezi projesinin hızla hayata geçirildiği günümüzde Finansal Ekonometri bölümünün finans piyasasında ihtiyaç duyulan kuramsal temellere ve analiz becerisine sahip iş gücü yetiştirmesi açısından büyük bir ihtiyaca cevap verecektir.Ders programlarını piyasadaki ihtiyaçlara göre sürekli yenileyerek eğitimdeki yeni trendleri takip eden ve öğrencilere imkanlar dahilinde kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak seçmeli ders havuzu oluşturmayı önemseyen bir bölümdesiniz. Her biri alanlarında uzman olan hocalarınız size öğrenim hayatı boyunca ve mezuniyet sonrasında iş imkânları ararken danışmanlık hizmeti sunmaya gayret etmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizle birlikte bölümümüzü iş piyasasının en aranılır bölümü yapmaktır. Bu hedefi birlikte başarabiliriz.Bölümümüzün birincil hedefi öğrencilerini iş piyasasına hazırlamak ve aranan bir eleman olarak yetiştirmektir. Finansal Ekonometri bölümü mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde çok sayıda istihdam imkânına ulaşabilir durumdadır. Diğer bölümlerden farklı olarak hızla gelişen finans piyasasında avantajlı konumdadırlar.Son olarak öğrencilerimize tavsiyem; hedeflerinize ulaşmak için ezbere dayanmayan, analitik düşünme ve olayları yorumlama kabiliyetinizi geliştirmeye dayanan bir çalışma yöntemi izleyerek iletişim ve bilişim becerilerinizi geliştirmenizdir.  Felsefenin babası olarak kabul edilen Thales’e göre :  “ Hayatta en kolay şey başkasına nasihat vermektir.“ Hayata en iyi şekilde hazırlanma çabanızda yanınızda olduğumuzu belirtir, başarılar dilerim.

                                                                                                                                     Doç.Dr.Şakir GÖRMÜŞ 

                                                                                                                            Finansal Ekonometri Bölüm Başkanı